Ngữ pháp (으)ㄹ 때 (khi, lúc)

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét